3 februari 2014
Inspiratie

Nieuwe liedbundel voor kerkelijke basisgroepen in de maak

Knipsel website

Na het vorig jaar verschenen nieuwe Liedboek is er opnieuw een bundel met liturgische liederen in voorbereiding. Dat is zondag 2 februari 2014 bekend gemaakt tijdens een liedmiddag in kerkcentrum De Ark in Groningen. Deze nieuwe liedbundel heeft de titel ‘Zangen van zoeken en zien’.  De bundel, die in 2015 zal verschijnen bij uitgeverij Kok, is een initiatief van de stichting Verbeekfonds, die de nalatenschap van de vorig jaar overleden priester, politicus en liedschrijver Herman Verbeek beheert.

Op steeds meer plaatsen wordt liturgie gevierd op een andere wijze dan de officiële kaders die de Kerken aangeven. Dat gebeurt als ecclesia of basisgroep maar ook in reguliere gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken vaak naar een meer op mens en maatschappij betrokken geloofsbeleving en liturgie.
Voor zulke vieringen is de laatste decennia een groot aantal liederen en gezangen tot stand gekomen. Het werk van Huub Oosterhuis en zijn vaste componisten Huijbers, Oomen en Löwenthal is welbekend, maar er zijn veel andere tekstschrijvers en componisten die bijdragen leveren. Hun werk is vaak ongepubliceerd, of is beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Het doel van de nieuwe bundel is het beste en meest bruikbare van deze liederen breed toegankelijk te maken. De bundel zal uiteindelijk ongeveer 600 liederen bevatten.
Voor de samenstelling tekent een projectgroep waarin tekstdichters, kerkmusici en theologen samenwerken. Zij komen uit verschillende kerken en gemeenschappen. De projectgroep heeft inmiddels zo’n 75 groepen gevraagd om aan te geven welke liederen zij graag zingen. De hoop is dat op die manier ook een hoeveelheid niet eerder gepubliceerd materiaal beschikbaar komt.
Naast de eigenlijke bundel wordt ook gewerkt aan een bundel met begeleidingen (voor piano of orgel) en aan een website waarop toelichtingen op de gekozen liederen gegeven worden en suggesties voor het gebruik in vieringen.
Meer informatie: Website Project Oecumenische Liedbundel

 

Meer artikelen