Het bestuur van de Stichting Kerkmuziek Netwerk wordt gevormd door Lydia Vroegindeweij, Janneke Nijboer, Diederiek van Loo en Cees-Willem van Vliet. Zij verenigen kennis en ervaring op het gebied van kerkmuziek, theologie, educatie, communicatie en projectmanagement. De vier bestuursleden hebben op verschillende terreinen veel ervaring met pionieren en ondernemen. Door deze unieke combinatie hoopt het bestuur nieuw enthousiasme te ontwikkelen voor het culturele erfgoed van de kerkmuziek. In de loop van 2016 wordt een nieuw beleidsplan ontwikkeld voor de komende jaren.

Het bestuur van Stichting Kerkmuziek Netwerk bestaat uit:

Lydia Vroegindeweij (voorzitter)

Lydia VroegindeweijLydia Vroegindeweij is uitgever en ondernemer en heeft zich vanuit een brede belangstelling verdiept in verschillende vakgebieden, waaronder onderwijs, fotografie en communicatie/media. Zij is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de master Theologie & Organisatie. Sinds 2003 is zij actief bezig met kerkmuziek en volgt zij orgellessen bij Wout van Andel. De betekenis van muziek, theologie en zingeving voor de mensen in de samenleving is haar grootste interesse en op dat terrein wil zij graag haar expertise inzetten. Dromend van een nieuw concept ‘klooster’ waarin kerkmuziek de onuitputtelijke bron vormt om mensen te vormen, te troosten en te verzorgen. Het Kerkmuziek Netwerk is een eerste concrete stap om die droom op termijn te realiseren.

Janneke Nijboer (secretaris)

Janneke NijboerJanneke Nijboer is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en werkt sinds vier jaar vanuit een missionaire opdracht in de plaatselijke gemeente. Liturgie op maat maken voor de plaats en de gelegenheid waarbinnen de kerkdienst zich afspeelt ervaart ze als een spannende zoektocht door het veelstemmige kerkmuzikale landschap. Graag zet ze zich in voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen bij de eredienst.
Ze waagt zich af en toe aan het schrijven van liedteksten voor gebruik in de eredienst. Het kerstoratorium ‘Met Engelengeduld’ op muziek van Margreet Pols, was tot nu toe het grootste project waar ze op dit gebied aan heeft gewerkt.
De stem gebruiken om te zingen vindt ze het aller moeilijkste instrument om te gebruiken, maar geeft haar ook het meeste voldoening.

Diederiek van Loo (penningmeester)

DiederiekDiederiek van Loo is predikant in de pioniersplek Amersfoortse Zwaan (de Lutherse Kerk) en tevens stadsdominee van de Protestantse Gemeente Amersfoort. In deze kerk is veel ruimte voor het delen van de schatten van theologie en kerkmuziek met een breed publiek. Nieuwe activiteiten worden ondernomen om zingeving en cultureel erfgoed met elkaar te verbinden.

 

 

Cees-Willem van Vliet (lid)

photoCees-Willem van Vliet is kerkmusicus. Hij is werkzaam als organist, pianist, klavecinist en dirigent. Sinds 2012 is Cees-Willem cantor-organist van de Bergkerk in Amersfoort. Naast de wekelijkse vieringen waarin hij de Bergkerkcantorij dirigeert of de orgels van de Bergkerk bespeelt, zette hij daar de serie ‘Muziek op de Berg’ in de steigers, waarin zowel oude muziek in historische setting wordt als ook nadrukkelijk aandacht is voor nieuwe muziek en liturgisch en kerkmuzikaal experiment. Per 1 mei 2014 is hij tevens organist van de Lutherse Kerk in Amersfoort, waar hij mee vormgeeft aan de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk zijn en het vieren van liturgie.