2013-06-06 15.28.09

Cantorij, Liedboek koorbundels en auteursrechten

3 april 2014

“Ik ben bestuurslid van een cantorij van 20 leden. Wij zingen in de diensten van onze kerk circa 12 keer per jaar. We zingen de liederen mee met de gemeente, en wisselen dat af met enkele coupletten vierstemmig, alleen gezongen door het koor. Daarnaast zingen we in elke dienst een bekend lied in een bijzondere […]

2013-07-14 10.09.13 klein

Beamen is gratis, beamen niet

20 juli 2013

Op 15 juli 2013 maakte de uitgever van het Liedboek de prijs en inhoud van het beamerpakket bekend. Het is niet, zoals eerder, een cd-rom, maar een online systeem waarin liederen gezocht, geselecteerd en gedownload kunnen worden. Het pakket voorziet in de mogelijkheid om liedmateriaal te gebruiken in beamerpresentaties, maar ook in liturgieboekjes. De klanten […]