laptop en liedbundels

Schrijfdagen Kerkliedwiki in voorbereiding

22 april 2014

De Kerkliedwiki staat er nu, maar dat is natuurlijk slechts het begin. Het wordt nog een boeiende uitdaging om alle kerkliederen hierin op te nemen. Dus daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Gelukkig zijn er nu al allerlei lijsten ingevoerd met de titels van liederen, zoals de inhoudsopgaven van Liedboek, Tussentijds, Gezangen voor […]

2013-06-06 15.28.09

Cantorij, Liedboek koorbundels en auteursrechten

3 april 2014

“Ik ben bestuurslid van een cantorij van 20 leden. Wij zingen in de diensten van onze kerk circa 12 keer per jaar. We zingen de liederen mee met de gemeente, en wisselen dat af met enkele coupletten vierstemmig, alleen gezongen door het koor. Daarnaast zingen we in elke dienst een bekend lied in een bijzondere […]

KMDJ foto

Kerkmuziekdagen voor de jeugd 2014

1 april 2014

Houd je van zingen? Ben je tussen de 7 en de 21 jaar oud of jong? Kom dan naar de KERKMUZIEKDAGEN VOOR DE JEUGD (KMDJ) 2014, om samen met leeftijdsgenoten een dag of vier allerlei mooie muziek te zingen, afgewisseld met spelactiviteiten. KERKMUZIEKDAGEN VOOR DE JEUGD is een jaarlijks terugkerende kamp voor kinderen en jongeren […]