PERSBERICHT BIJ DE OPRICHTING:

Nieuwe dynamiek in de kerkmuziek

Op 7 juni 2013 is de Stichting Kerkmuziek Netwerk opgericht. Een nieuwe stichting die kerkmusici, theologen en anderen wil steunen en inspireren om samen nieuw enthousiasme te ontwikkelen voor de kerkmuziek. Kerkmuziek is niet alleen ons cultureel erfgoed van eeuwen, maar ook een levende bron waarin steeds nieuwe muziek ontstaat. Met als belangrijke functies: eer brengen aan God én mensen helpen bij tal van zingevingsvragen. Kerkmuziek Netwerk wil makers, gebruikers en uitvoerenden van die muziek met elkaar verbinden, hun rollen versterken en inspiratie bieden. Kerkmuziek Netwerk is een projectorganisatie, die via concrete projecten alle betrokkenen (musici en theologen, professionals en amateurs) met elkaar verbindt rond het onderwerp kerkmuziek.

Stichting Kerkmuziek Netwerk is de initiatiefnemer voor een aantal nieuwe activiteiten rondom de kerkmuziek. Muziek die niet alleen van grote betekenis is tijdens de eredienst, maar ook op kruispunten in het leven van mensen buiten de kerk. Kerkmuziek is geen gestold verleden, het kleurt mee met de mensen die God lof willen zingen en samen hun geloof willen beleven. Of dat nu is met oude psalmen of met nieuwe liederen, de mensen van nu willen zingen en musiceren. Of stil luisteren naar ‘het lied op andere lippen’ als men troost zoekt. Nog steeds wordt oude kerkmuziek uitgevoerd en er ontstaan nieuwe kerkliederen. Zelfs voor wie niet kerkelijk betrokken is heeft de kerkmuziek een functie, zoals bijvoorbeeld de geliefde passiemuziek van J.S. Bach. Kerkmuziek leeft voort, de lofzang gaat door. Maar daarbij is ondersteuning en deskundigheid onmisbaar.

Stichting Kerkmuziek Netwerk gaat daar aan werken. De activiteiten krijgen vorm vanuit concrete projecten op één van de drie hoofdthema’s: educatie, inspiratie en communicatie. De uitvalsbasis is een website aangevuld met verschillende sociale media.
De komst van het nieuwe Liedboek is een uitstekende aanleiding om kansen te benutten. Eén van de eerste activiteiten is daarom de Liedboek Challenge, een uitdagende wedstrijd voor (project)koren, cantorijen, gemeenten of gelegenheidsformaties om liederen uit het nieuwe Liedboek te zingen, op film vast te leggen en in te zenden. Er zijn publieksprijzen te winnen, maar er is ook een vakjury die de kwaliteit beoordeelt. De met name educatieve prijzen bestaan o.a. uit workshops, stemvorming, excursies (zie www.liedboekchallenge.nl).

Het bestuur van de Stichting Kerkmuziek Netwerk wordt gevormd door Lydia Vroegindeweij, Janneke Nijboer en Marleen van Rossum. Zij verenigen kennis en ervaring op het gebied van kerkmuziek, theologie, educatie, communicatie en projectmanagement. De drie bestuursleden hebben op verschillende terreinen veel ervaring met pionieren en ondernemen. Door deze unieke combinatie hoopt het bestuur nieuw enthousiasme te ontwikkelen voor de kerkmuziek.

Meer informatie:

Stichting Kerkmuziek Netwerk
e-mail: info@kerkmuzieknetwerk.nl
www.kerkmuzieknetwerk.nl,
Twitter: @KerkmuziekNtwrk
Contactpersoon: Lydia Vroegindeweij (tel. 033-4952935)