Over de Stichting Kerkmuziek Netwerk

Op 7 juni 2013 is de Stichting Kerkmuziek Netwerk opgericht. Een nieuwe stichting die kerkmusici, theologen en anderen wil steunen en inspireren om samen nieuw enthousiasme te ontwikkelen voor de kerkmuziek. Kerkmuziek is niet alleen ons cultureel erfgoed van eeuwen, maar ook een levende bron waarin steeds nieuwe muziek ontstaat. Met als belangrijke functies: eer brengen aan God én mensen helpen bij tal van zingevingsvragen. Kerkmuziek Netwerk wil makers, gebruikers en uitvoerenden van die muziek met elkaar verbinden, hun rollen versterken en inspiratie bieden. Kerkmuziek Netwerk is een projectorganisatie, die via concrete projecten alle betrokkenen (musici en theologen, professionals en amateurs) met elkaar verbindt rond het onderwerp kerkmuziek.

Stichting Kerkmuziek Netwerk is de initiatiefnemer voor een aantal nieuwe activiteiten rondom de kerkmuziek. Muziek die niet alleen van grote betekenis is tijdens de eredienst, maar ook op kruispunten in het leven van mensen buiten de kerk. Kerkmuziek is geen gestold verleden, het kleurt mee met de mensen die God lof willen zingen en samen hun geloof willen beleven. Of dat nu is met oude psalmen of met nieuwe liederen, de mensen van nu willen zingen en musiceren. Of stil luisteren naar ‘het lied op andere lippen’ als men troost zoekt. Nog steeds wordt oude kerkmuziek uitgevoerd en er ontstaan nieuwe kerkliederen. Zelfs voor wie niet kerkelijk betrokken is heeft de kerkmuziek een functie, zoals bijvoorbeeld de geliefde passiemuziek van J.S. Bach. Kerkmuziek leeft voort, de lofzang gaat door. Maar daarbij is ondersteuning en deskundigheid onmisbaar.

Stichting Kerkmuziek Netwerk werkt daaraan in een aantal concrete projecten op één van de drie hoofdthema’s: educatie, inspiratie en communicatie. De uitvalsbasis is deze website aangevuld met verschillende sociale media. Voor de grote projecten worden afzonderlijke websites ontwikkeld.

De Stichting heeft de ANBI-status in aanvraag. Alle informatie die daarbij hoort vindt u op de pagina ANBI-informatie.

 

Logo KerkmuziekNetwerk met doel