Stichting Kerkmuziek Netwerk is een vrijwilligersorganisatie en ontvangt geen subsidie. Er zijn dus geen betaalde vacatures beschikbaar. Wat wel? De stichting initieert projecten of helpt anderen om hun project gestalte te geven. Wanneer zo’n project leidt tot een product of dienst waar een betaalde vraag naar is, krijgen de medewerkers aan dat project een honorarium ontvangen (bijv. een percentage van de opbrengsten). Kerkmuziek Netwerk biedt het project graag aan in de webwinkel op deze website. Een klein deel van de opbrengsten is voor de exploitatie van Kerkmuziek Netwerk.

Vrijwillig, maar wel georganiseerd

Er zijn voorlopig vier rollen benoemd voor experts op (deel)terreinen, die willen helpen om het netwerk vorm te geven. Hiervoor worden in eerste instantie vrijwilligers gezocht. Je kiest bij een project waar je aan mee wilt doen voor de rol die je het beste ligt.

De vier rollen zijn:

  • De projectleider: je bent de aanjager/trekker van een project, neemt het initiatief, brengt mensen bij elkaar, plant en bewaakt de acties die nodig zijn om tot resultaten te komen.
  • De projectwerker: je gaat inhoudelijk werkzaamheden oppakken en uitwerken in een project onder leiding van de projectleider.
  • De meedenker: je wordt betrokken op deelonderwerpen om denkkracht in te brengen, ideeën te helpen toetsen, pilots te helpen evalueren.
  • De ambassadeur: je bent een warm pleitbezorger van de initiatieven in jouw netwerk, kunt lobbyen voor acceptatie van de ideeën en eventueel voor het verwerven van middelen.

Bij elk van de lopende projecten kun je je aanmelden voor een bepaalde rol. Neem daarvoor contact met ons op.